header (20K)20/9/2016
13/9/2016
6/9/2016
30/6/2016
23/8/2016
'Dordtse kunst' in Bondfilm
16/8/2016
J.de Wittstraat-Stationsweg
2+9/8/2016
Smitshoek
26/07/2016
Kwis 2016
19/7/2016
Annexatie Dubbeldam
12/7/2016
Vakantiekinderfeest
5/7/2016
Sportfondsenbad
28/06/2016
Dempen Nieuwe Haven
21/06/2016
Boterbeurs
14/06/2016
Een Dordtse Rutten. Of niet?
31/05/2016
Dit is Dordrecht?


Eigen-Aardig kan een foto nauwelijks thuisbrengen. En toch is het een van de bekendste Dordtse plekjes.
Dit is echt Dordrecht! De Wolwevershaven omstreeks 1900. De bomen geven de kade een heel ander aanzien.


Er zijn van die oude Dordtse foto's waarvan het lijkt alsof ze niet in Dordrecht zijn gemaakt. Neem de grote foto op deze pagina. Winter, een haven en een kade, wat schepen. De naam van het voorste schip (Bismarck) is ook niet bepaald een aanwijzing voor een Nederlandse stad. En toch is hier niet eens zoveel veranderd. Het is de Wolwevershaven omstreeks 1900. De huizen rechts zijn veranderd, maar voor de rest lijkt alles bij het oude gebleven. Wat maakt de foto zo on-Dordts? Misschien wel de bomen. Op de foto staan iepen, tegenwoordig kastanjes.
Aan die kastanjes lijkt binnenkort einde te komen. Er staat namelijk heel wat te gebeuren bij de Wolwevershaven. De kade bij de Damiatebrug is slecht en zal vervangen moeten worden. Daardoor zullen ook in ieder geval een aantal grote kastanjes worden gekapt. De bomen tijdelijk opslaan kost 450.000 euro en de wortels daarna tijdelijk bevriezen 900.000 gulden. De kans dat de bomen daarna alsnog binnen een jaar doodgaan, is groot, omdat zij net als de andere kastanjebomen op de kade lijden aan de kastanjebloedingsziekte. Een massale kap dus.
Maar dat is eigenlijk niets bijzonders. In het verleden werden de bomen op de kade wel vaker gekapt en was de kade een tijde kaal. De vraag is wat er terug gaat komen. Er stonden dus kastanjes en een rij kastanjes is niet bepaald mooi in een monumentale omgeving. Kastanjes zijn niet echt hoog en hebben dik bladerdek. De huizen achter de bomen zijn in de zomer nauwelijks zichtbaar.

Haven
Even wat over de Wolwevershaven. In 1609 werd besloten een bedrag van 20.000 gulden uit te geven om de haven te laten graven. Er waren niet alleen economische motieven. De Nieuwe Haven (gegraven in 1410) verzandde steeds. Door de nieuw te maken haven aan de ene kant te verbinden met de Nieuwe Haven (via een opening onder de Roobrug) en aan de andere kant met de rivier zou er stroming ontstaan die het ondiepe worden van de havens zou voorkomen. Onder de Roobrug kwam een sluis om het een ander te regelen. Het werkte wel, maar toch moesten beide havens vaak worden uitgebaggerd.
De aanleg van de Wolwevershaven gebeurde gewoon met behulp van mankracht en kruiwagens.
Een nagenoeg kale Wolwevershaven met pakhuis Stokholm, ca. 1938.

Aan de ene kant van de Wolwevershaven (verwarrend daar Kuipershaven genoemd) kwamen de meeste pakhuizen te staan, aan de andere kant (de kade Wolwevershaven) bouwden rijde kooplieden kapitale herenhuizen die met de achtergevel aan de Oude Maas stonden. Een bijzonder gebouw is het Patriciėrshuis (op de grote foto het vierde, witte huis van rechts, bij de twee mensen), een voormalige burgemeesterswoning en nu Museum aan de Maas. De oorsprong van het huis is bij Jacob Trip die in 1649 de grond kocht en er huizen op liet bouwen. Trip was ijzer- en wapenhandelaar die niet schroomde om wapens aan vijand Spanje te leveren, en waarmee Hollandse soldaten werden doodgeschoten. Handel is handel.
In 1733 kreeg het pand ongeveer het huidige uiterlijk. Rond 1780 gaf mr. Pompejus Hoeufft opdracht voor de bouw van de Maaskamer aan de waterzijde, die geheel in oorspronkelijke Lodewijk XVI-stijl bewaard is gebleven. In 1969 werd het pand gerestaureerd.
De kades vergden veel onderhoud. De fundering aan de kant van de Wolwevershaven (straat) dateert volgens de gemeente van 1872 maar is stellig wat jonger. Voor een deel is de kade in bar slechte, zelfs gevaarlijke staat. Er moet dus wat gebeuren

Aanzien
De Wolwevershaven zal zonder of met nog jonge bomen een heel ander aanzien krijgen. Niets bijzonders. In het verleden werden de bomen op de kade om de zoveel tijd gekapt om plaats te maken voor nieuwe exemplaren. Dat waren altijd iepen, tot de laatste planting omstreeks 1946. Toen kwamen er kastanjes.
De Wolwevershaven in 2015. De zieke kastanjebomen worden binnenkort gekapt omdat de kade wordt vernieuwd. De rij bomen ontneemt nagenoeg het uitzicht op de monumentale gebouwen. Het huis rechts van de gele auto is het Patriciėrshuis.

Er zullen behoorlijk wat mensen zijn die niet treuren om de kap van die inmiddels forse kastanjes. Eigenlijk zijn de relatief lage, plompe kastanjes, met het in de zomer dichte bladerdek niet geschikt voor een monumentale omgeving. Ze benemen het zicht op de oude bebouwing en zijn een groene wand, zonder doorkijk. De iepen die er ooit stonden, waren slanker en het loof zat hoger. Maar ja, hebben ook last van ziektes.
Wat blijft zijn de gebouwen en die zijn bijna allemaal het bekijken meer dan waard.

Het Patriciėrshuis kort voor en na de restauratie in 1969. (Collectie W. van den Berg)

- 0 - 0 -
steegoversloot (396K)


paardentram0 (366K)


texel (474K)


vliegen (428K)


en nog veel meer


[ © Copyright Jaap Bouman/DORDT.NL ]