header (20K)20/9/2016
13/9/2016
6/9/2016
30/6/2016
23/8/2016
'Dordtse kunst' in Bondfilm
16/8/2016
J.de Wittstraat-Stationsweg
2+9/8/2016
Smitshoek
26/07/2016
Kwis 2016
19/7/2016
Annexatie Dubbeldam
12/7/2016
Vakantiekinderfeest
5/7/2016
Sportfondsenbad
28/06/2016
Dempen Nieuwe Haven
21/06/2016
Boterbeurs
14/06/2016
Een Dordtse Rutten. Of niet?
31/05/2016
Verrommeling Voorstraatshaven?


Wat is er Dordtser dan de Voorstraatshaven? Ooit de slagader van de stad, later verworden tot een open riool. Geen gracht, zoals Amsterdammers menen, maar daar denken ze dat elk water een gracht is. De Voorstraatshaven is van oorsprong een rivier en zelfs de rivier waaraan Dordrecht de naam te danken heeft: Thure ook wel Thuredriht. Van het deel van de haven tussen Visbrug en Grote Kerk wordt verondersteld dat dat rond 1285 is gegraven.

Dordtenaren hebben een haat–liefde verhouding met het watertje. Dat was vroeger al zo. Vaak overlast door hoog water. Stinkend bij laag water. En door ruimtegebrek waren er langs de haven nauwelijks kades, alleen bij de Grote Kerk (Pottenkade) en een stukje bij de Wijnbrug. Bij wat Wijnhaven wordt genoemd waren wat meer mogelijkheden, zoals een stukje Mattenkade. De Taankade daar werd pas een kleine zestig jaar geleden verlengd.
Voorstraatshaven vanaf het Schefferplein omstreeks 1910. Ook hier waren mogelijkheden om makkelijker bij het water van de haven te komen. Het plankier links liep door tot de Wijnbrug. Het plankier rechts, waarop de kinderen spelen, was zelfs rond 1965 nog in gebruik. Verder naar achter de Grote Appelsteiger waar tegenwoordig fluisterboot de Dordtevaar aanlegt. Er werd daar zelfs houten trap in het water gezet.


De Voorstraathaven heeft dus nauwelijks kades, maar wel openingen in de bebouwing langs de haven en die worden in Dordrecht steigers genoemd. Ze kregen vaak namen van de goederen die er werden gelost, zoals Appelsteiger, Turfsteiger en Houtsteiger. Soms ook naar de straat er tegenover: Spuisteiger, Botgenssteiger, Manhuissteiger en zo meer. En aantal is verdwenen (bebouwd, afgesloten of domweg opgeheven) maar er is nog een tiental over.

Toeristisch
Rare jongens die Dordtenaren. In iedere andere stad zou een dergelijke rivier door de historische binnenstad als toeristische attractie worden benut. In Dordrecht niet. Tussen Grote Kerk en Boombrug is geen enkel terras aan het water. Van een stuk of vijf tafels op het Scheffersplein kan wel wat water worden gezien, maar daar blijft het bij. Dat de haven tot 25 jaar geleden nog een
Ook bij het stadhuis en de Lombardbrug was een mooie mogelijkheid om met een trap bij het water te komen. Er konden schepen worden gelost (ca. 1937).

open riool was, zal daar wel wat aan hebben meegewerkt, maar sinds 1996 hebben alle huizen langs de rivier een aansluiting op een riool.
De gemeente wil de toeristische achterstand inhalen door grotere steigers en misschien zelfs drijvende terrassen op pontons toe te staan. De Vereniging Oud-Dordrecht is tegen. Hoewel de voorzieningen tijdelijk zijn en in tegenstelling tot nieuwbouw in de binnenstad weer gemakkelijk weggehaald kunnen worden, maakt de vereniging bezwaar tegen alle toevoegingen tussen Leuvebrug en Wijnbrug. [BEGIN CURSIEF] De 'verrommeling' die het toestaan van vaste elementen in het beeld van de haven met zich mee zal brengen, zal het bijzondere stadsbeeld ernstig devalueren.[EINDE CURSIEF]
[BEGIN CURSIEF] In het verleden waren de activiteiten er incidenteel en na het laden of lossen was de situatie weer als voorheen.
Ook bij de Visbrug is tegenwoordig de band met de Voorstraatshaven nihil. Bij de Visbrug waren rond 1830 we (stenen) trappen en er was zelfs een pleintje, dat waarschijnlijk gebruikt werd door de visvrouwen . (J. van Lexmond)

Zelfs de stenen trap naar het water aan de Pottenkade is pas in 1959 aangelegd; voor die tijd was er alleen kademuur. .[EINDE CURSIEF]. In dat laatste vergist Oud-Dordrecht zich. Tot de bouw van de stenen Leuvebrug in 1937 was er een grote, houten trap met een flink plankier. En ook op andere plekken langs de haven waren (logisch natuurlijk) allerlei voorzieningen die de toegang tot het water vergemakkelijkten, Er waren zelfs terrassen en pleintjes. Eigen-Aardig spitte door heel wat afbeeldingen in het stadsarchief en stuitte op steigers, aanbouwtjes en andere aanlegplaatsen. De bezwaarschriftencommissie doet op 23 november uitspraak over de grieven van Oud-Dordrecht.
Bedrijvigheid bij de Wijnbrug, met rechts een 'terras' op palen. Links de latere Appelsteiger waar nu de Dordtevaar aanlegt. (ca 1814, J. van Lexmond) .

Zomaar een van de vele steigers langs de Voorstraatshaven. Meestal in gebruik bij lossende schepen. Rechts het de bogen van het stadhuis. Zelfs hier een plateau om het lossen te vergemakkelijken.

Spelevarende jongens op de Voorstraatshaven tussen Lombardbrug en Pelserbrug. Maar liefst drie uitbouwen bij steigers. Links bij de palen de Manhuissteiger, rechts de Botgenssteiger en in de verte de Spuisteiger.


- 0 - 0 -
steegoversloot (396K)


paardentram0 (366K)


texel (474K)


vliegen (428K)


en nog veel meer


[ © Copyright Jaap Bouman/DORDT.NL ]