header (20K)20/9/2016
13/9/2016
6/9/2016
30/6/2016
23/8/2016
'Dordtse kunst' in Bondfilm
16/8/2016
J.de Wittstraat-Stationsweg
2+9/8/2016
Smitshoek
26/07/2016
Kwis 2016
19/7/2016
Annexatie Dubbeldam
12/7/2016
Vakantiekinderfeest
5/7/2016
Sportfondsenbad
28/06/2016
Dempen Nieuwe Haven
21/06/2016
Boterbeurs
14/06/2016
Een Dordtse Rutten. Of niet?
31/05/2016
Straatweg dodenweg


Een wat sombere aflevering van Eigen-Aardig. Verkeersongelukken. En die zijn niet alleen van deze tijd. De Rijkstraatweg, met de huidige Mijlweg, kon 80 jaar geleden zelfs met recht een Dodenweg worden genoemd.

De weg van het centrum naar de pont naar Moerdijk en later naar de brug over het Hollandsch Diep was een echte Dodenweg, zeker toen het gemotoriseerd verkeer opkwam. En nog steeds zijn er dodelijke ongelukken te betreuren, recent nog een motorrijder die om het leven kwam bij de Eerste Tol. De plannen voor de aanleg van de weg (die feitelijk al wel bestond, maar beter geschikt gemaakt moest worden voor meer verkeer), was al in de Franse tijd begonnen,. Nadat in 1813 Nederland bevrijd was van de Fransen, werd de plannen verder uitgewerkt. De Straatweg (inclusief Mijlweg) werd in 1819-1821 aangelegd.

Auto
Er zullen ongetwijfeld veel ongelukken gebeurd zijn. Maar met de komst van de auto werd de aard van de ongevallen steeds ernstiger. Zeker in de jaren dertig van de vorige eeuw. Zo ook in de nacht van zaterdag 13 juli 1929. Een afschuwelijk ongeval. Alle landelijke kranten maakten er op maandag melding van, en de Dordrechtsche Courant wijdde een groot artikel aan het ongeluk.
'Tragisch auto ongeval bij Dordt. In den nacht van Zaterdag op Zondag heef zich op den straatweg Dordt-Willemsdorp een vreeselijk ongeluk afgespeeld waarbij drie jeugdige menschen, alle inwoners van Dordt, om het leven zijn gekomen.
In de nacht van zaterdag 13 juli 1929 kwam een auto in een sloot langs de Straatweg terecht en brandde helemaal uit. Twee beknelde inzittende kwamen om in de vlammen.

Ongeveer half een 's nachts naderde, komende van Willemsdorp, met naar later gebleken is, groote snelheid, een nog nieuwe Ford-auto den z.g.n. 2den tol. (..) Even over den Wieldrechstchen Zeedijk, daar waar de straatweg en licht kromming naar links maakt, staat het restant van een afgekapten boom waartegen vorig jaar ook al een vrachtauto gereden is.' De auto stond direct in 'lichter laaie'. De motor was in de carrosserie gedrongen, twee inzittenden zaten bekneld in de wagen, maar konden door de hitte niet worden bevrijd door de toegesnelde bewoners van de Tweede Tol en stierven in de auto. Twee passagiers waren uit de auto geslingerd. Een jongen was op slag gedood. Toegesnelde dorpelingen vonden 'het ontzagwekkend verminkte lijk op den weg'. 'Een jonge vrouw werd ver van de auto in de sloot gevonden. Zij leefde nog en werd naar het gemeenteziekenhuis gebracht.
De Dordrechtsche Courant: 'Gisteren was het overblijfsel van de auto nog niet opgeruimd, zoodat velen naar de plaats des onheils trokken om het restant van de auto te zien.'

Twee dagen later was zij nog niet bij bewustzijn. Hoe het met haar afliep is niet bekend. Lang was onbekend wie de slachtoffers waren. Zij waren onherkenbaar, en het nummerbord van de auto was onvindbaar. .
'Gisteren was het overblijfsel van de auto nog niet opgeruimd, zoodat velen naar de plaats des onheils trokken om het restant van de auto te zien.' schreef de kant op maandagmorgen.
'De afgezaagde boom waartegen de met een vaart van 90 K.M. terecht is gekomen, is witgeverfd , ten einde des 's avonds voor automobilisten als een waarschuwing te dienen.
De stomp van de boom, waartegen al eerder een vrachtauto was gereden en die een rol speelde bij een ongeval met drie doden, werd wit geschilderd 'ten einde des 's avonds voor automobilisten als een waarschuwing te dienen'.


Paard
Een jaar later,11 juni 1930, was er weer een dodelijk slachtoffer te betreuren, maar nu geen mens maar een paard. Op de kruising Rijkstraatweg, Glazenstraat en Zuidendijk reed een motorvoertuig uit Delft tegen een door paard en wagen voortgetrokken melkwagen. De auto verzuimde signalen te geven zodat een ongeluk niet te vermijden was. Het paard brak een poot en werd 'naar het abattoir vervoerd om afgemaakt te worden'.
Weer een jaar later werd op de Rijksstraatweg een man uit Rotterdam door een vrachtauto overreden en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht

Op 15 maart 1936 kwam een automobilist uit Eindhoven op de weg om het leven nadat hij de macht over het stuur was verloren en tegen een boom was gereden. 'De wagen kantelde, waarbij het portier werd afgerukt. De heer A. werd in de sloot geslingerd waarna de wagen op hem neerkwam. Hij was op slag dood. De politie was spoedig ter plaatse en heeft het lijk naar het kerkhof te Dubbeldam vervoerd.'
Op zondagavond 19 juni 1938 haalde een Haagse bestuurder van een zespersoons auto bij de Wilhelminaboom een andere auto in, kwam daarbij op de verkeerde weghelft waar twee vrouwen fietsten. De buitenste fietsster werd door de auto gegrepen en raakte levensgevaarlijk verwond. 'Zij werd afgevoerd naar het ziekenhuis'.

In de loop der jaren werd de Straatweg rustiger, omdat de veel veiliger Rijksweg A16 er naast werd aangelegd. Toch bleef de Straatweg (en het deel dat Mijlweg heet) gevaarlijk. Nog recent gebeurden er dodelijke ongevallen. In 2006 reed een personenauto met veel te hoge snelheid over de Mijlweg vanuit de richting van het centrum. In een bocht slipte de auto, ging aan de linkerkant de weg af, ramde een reclamepaal en belandde op zijn kop. In de auto zaten drie personen. Een 20-jarige man kwam om het leven. Een evenoude vrouw raakte levensgevaarlijk gewond. En vorig jaar nog verongelukte een motorrijder op de Mijlweg bij de Eerste Tol.
De Straatweg maakt de naam Dodenweg nog steeds waar.
De Mijlweg, deel van de Straatweg, was ook in 2006 en 2015 toneel van een verkeersdrama. Rechts een herdenkingsplek voor een dodelijk slachtoffer.- 0 - 0 -
steegoversloot (396K)


paardentram0 (366K)


texel (474K)


vliegen (428K)


en nog veel meer


[ © Copyright Jaap Bouman/DORDT.NL ]