header (20K)



20/9/2016
13/9/2016
6/9/2016
30/6/2016
23/8/2016
'Dordtse kunst' in Bondfilm
16/8/2016
J.de Wittstraat-Stationsweg
2+9/8/2016
Smitshoek
26/07/2016
Kwis 2016
19/7/2016
Annexatie Dubbeldam
12/7/2016
Vakantiekinderfeest
5/7/2016
Sportfondsenbad
28/06/2016
Dempen Nieuwe Haven
21/06/2016
Boterbeurs
14/06/2016
Een Dordtse Rutten. Of niet?
31/05/2016
Drie keer Oranjelaan


De nieuwbouw aan de Oranjelaan bij de Bankastraat is inmiddels bijna helemaal bewoond. De huurprijs van de grond bedroeg 1 gulden per jaar. Niet nu natuurlijk, maar 102 jaar geleden.
In die eeuw veranderde dat stukje grond vier keer. Vandaag die verandering in foto's van ongeveer dezelfde plek

Vanaf 1905 werd er buiten de stad hard gewerkt aan een nieuwe, brede weg die de stad met de nog te bouwen nieuwe wijk de Staart moest verbinden, de Oranjelaan. Er werden balkengaten gedempt en de weg werd verhoogd aangelegd op een slappe veengrond. Een behoorkijk klus, want er zou zelfs een spoorlijn over de weg lopen.
Op de foto de aanleg van de Oranjelaan. Links de watertoren, rechts molen de Nachtegaal aan de Noordendjk die daar nog niet door de Oranjelaan werd doorsneden.

In februari 1909 ontwikkelde de Dordtse industrieel ir. A.H.P. Augustijn het plan om in Dordrecht te starten met middelbaar technisch onderwijs. De commissie die werd ingesteld ging voortvarend te werk. Al in april werden studierichtingen bepaald: werktuigbouw, scheepsbouw en suikerindustrie (voor de Javaanse suikerproductie). Daar werd later een richting aan toegevoegd die ondanks de nieuwigheid toch ook wel toekomst zou kunnen hebben: elektrotechniek. De overheid kwam in eerste instantie niet met subsidie over de brug maar het Dordtse bedrijfsleven reageerde enthousiast en bracht in drie weken een kapitaal bij elkaar: 140.000 gulden. Uiteindelijk kwam er 240.000 gulden in kas, waarop het rijk (20.000 gulden) en de provincie (4000 gulden) uiteindelijk toch meebetaalden. Het straatarme Dordrecht moest elke cent drie keer omkeren en deed met 5000 gulden toch wat duiten in het zakje en stelde bovendien voor 1 symbolische gulden per jaar een terrein buiten de stad beschikbaar, aan de pas aangelegde Oranjelaan.
De eerste anderhalf jaar werd nog les gegeven in de oude manufacturenhandel van Wyers aan het Vlak, maar in maart 1913 werd dan toch het gloednieuwe gebouw aan de Oranjelaan in gebruik genomen, volledig gefinancierd uit eigen middelen.
Het ontwerp was van de bekend Amsterdamse architect Eduard Cuypers die in Dordrecht al een aantal huizen had ontworpen en later het Gemeenteziekenhuis aan de Bankastraat zou bouwen.
Het was de tweede MTS in Nederland. Alleen in Utrecht was nog een dergelijke school.

In 1957 werd de MTS omgedoopt tot HTS. In 1983 werd een nieuw schoolgebouw aan de Oranjelaan gebouwd. De oude school van Cuypers werd er voor gesloopt. Architect van de nieuwe school was J. de Vries uit Dordrecht.
Ondanks hevige protesten van onderwijsdeskundigen, politici en gewone Dordtenaren verdween de HTS in 1998 uit Dordrecht. De technische opleidingen werden voortaan aan de Hogeschool Rotterdam gegeven. Het pand aan de Oranjelaan werd in gebruik genomen door het Da Vinci College. In februari 2008 werd begonnen met de sloop van het pas 25 jaar oude schoolgebouw. Er werd geen traan gelaten om de sloop.

Het oorspronkelijk ambitieuze plan voor de Lanen van Oranje op de plek van de voormalige HTS van De Vries ging door de huizencrisis niet door. Er kwamen eenvoudiger huizen, naar een ontwerp van de Dordtse architect Andries Lugten die 25 jaar eerder nog met De Vries in hetzelfde architectenbureau had samengewerkt. Lugten liet zich voor de gevels inspireren door de oude Rijks Landbouw winterschool die naast de nieuwbouw aan de Oranjelaan staat.


- 0 - 0 -
steegoversloot (396K)


paardentram0 (366K)


texel (474K)


vliegen (428K)


en nog veel meer


[ © Copyright Jaap Bouman/DORDT.NL ]