header (20K)20/9/2016
13/9/2016
6/9/2016
30/6/2016
23/8/2016
'Dordtse kunst' in Bondfilm
16/8/2016
J.de Wittstraat-Stationsweg
2+9/8/2016
Smitshoek
26/07/2016
Kwis 2016
19/7/2016
Annexatie Dubbeldam
12/7/2016
Vakantiekinderfeest
5/7/2016
Sportfondsenbad
28/06/2016
Dempen Nieuwe Haven
21/06/2016
Boterbeurs
14/06/2016
Een Dordtse Rutten. Of niet?
31/05/2016
Last en lust van de treinen


Grote kans dat Dordrecht de intercityverbindingen verliest. Als het aankomt op het eerlijk verdelen van lasten en lusten tussen Dordrecht en de spoorwegen slaat de weegschaal voor Dordrecht wel erg door naar de lastkant. Dordrecht heeft nog wel nut van het station en de treinverbindingen maar daar is behoorlijk diep voor in de Dordtse buidel getast.

Nadat in 1839 de eerste lijn (Amsterdam-Haarlem) in gebruik was genomen, werden er vanaf 1850 her en der in den lande spoorlijnen aangelegd. Nog niet bij Dordrecht, maar dat lag niet aan de (toen nog particuliere) spoorwegbedrijven. De Dordtsche Kil, beide Merwedes, het Hollandsch Diep en de Oude Maas waren behoorlijke hinderpalen. Pas in 1872 lagen er bruggen over de laatste twee rivieren en kreeg Dordrecht zijn treinverbinding.
De Dubbeldamseweg na een voetbalwedstrijd van DFC: wachten, wachten, wachten. (ca. 1928)
De spoorlijnen lagen langs de grens van de stad. Vanaf 1900 groeide de stad over die grens heen. De spoorwegovergangen in de drukke Spuiweg en in de Dubbeldamseweg werden een last voor de stad, en niet zo weinig ook. Politieagenten deden in 1909 een telling bij de Dubbeldamseweg. De lijn bleek daar gemiddeld 100 keer per dag dicht te gaan. In totaal waren de spoorbomen per dag meer dan vier uur gesloten.
De eerste spoorlijn in de Dubbeldamseweg (een eindje verder bij de begraafplaats was nog een overweg) kreeg als eerste een brug, in 1917.
Een zeldzame foto: de eerste overweg bij Dubbeldamseweg is nu eens niet dicht en de loopbrug (uit 1917) wordt dus niet gebruikt. Rechts het café waar decennia later veel aankomend automobilisten goede dan wel slechte herinneringen aan hebben.
Het werd een voetbrug, met fietsplanken. Vijf jaar later kwam er ook een brug voor wandelaars en fietsers bij de Krispijnseweg.
En wie betaalde die loopbruggen? Niet de overlastgever, de spoorwegen, maar de gemeente Dordrecht.
De bruggen betekenden nauwelijks een verlichting. De grote massa gaf er de voorkeur aan om gewoon te wachten voor de bomen.
De overgang bij Spuiweg/Krispijnseweg in 1936, kort voor de tunnel werd geopend. Het grote gebouw is de oude Lips sloten- en brandkastenfabriek, later sigarettenfabriek Ardath, nu Leen Bakker.

Tunnel
Een tunnel was de oplossing. Die kwam er dan ook, in 1937, crisistijd. Probleem: de centen. Want wie moest opdraaien voor de kosten: gemeente of spoorwegen? De gemeente probeerde wel de Staatsspoorwegen (een voorganger van de NS) een deel te laten betalen, maar uiteindelijk draaide de stad voor alle kosten op.
Bij de Dubbeldamseweg bleef het nog tobben. De loopbrug werd in 1954 vervangen door een voetgangerstunnel, maar het andere wegverkeer liep steeds weer vast tegen de spoorbomen. In 1960 bleven op een willekeurige dag, tussen zeven uur 's ochtends en elf uur 's avonds, de spoorbomen meer dan negen uur gesloten voor het verkeer. De overweg was overdag dus vaker gesloten dan geopend. De enige die dat wel leuk vond, was de patatbakker die aan de wachtenden leverde. Toch tijd zat. In 1987 werd de overweg gesloten voor autoverkeer en werd de brug vervangen door een gevaarlijk tunneltje voor langzaam verkeer. Betaalde overlastgever NS? Nauwelijks.

Hinderpaal
De tweede overweg in de Dubbeldamseweg was ook een hinderpaal. Rond 1990 had de overgang de hoogste sluitingstijd van Nederland: vijftig minuten per uur. Daar deed een eindje verder de overweg in de Laan der Verenigde Naties niet veel voor onder. Vooral de goederentreinen (waar Dordrecht niets wijzer van werd) waren verantwoordelijk voor lange wachttijden. Beide overwegen verdwenen voor tunnels. In 1993 verzuchtte wethouder P.C. Janse: “We worden in Dordrecht afgescheept door de NS. Haal alle trucs uit de kast om de miljoenen binnen te halen voor de aanleg van de twee spoorwegtunnels”. Totale kosten voor de twee tunnels: bijna 50 miljoen. Overlastgever NS en later spoorbeheerder ProRail waren op zijn zachtst gezegd niet de grootste betalers.
In 1996 werd de Blauwe Tunnel bij de Dubbeldamseweg geopend. De tunnel in de Laan der VN ( later bekend geworden door het 900.000 euro kostende tegeltjes-debacle) werd pas in 2007 in gebruik genomen

Monumenten
Ook op monumentengebied dacht de NS weinig met het oude Dordrecht mee. Er waren serieuze plannen voor een nieuw station omdat het oude monumentale station duur in onderhoud was. Dat plan ging gelukkig niet door. Wel werd alle soms waardevolle bebouwing rond het station gesloopt: de oude locomotievenloods (waar later Van Gend en Loos in was gevestigd), de stal van de paardentram (later in gebruik bij Twitax) en het oude postgebouwtje (verdwenen voor een megalomane trap) werden ondanks protesten gesloopt. En de gemeente betaalde (betaalt?) een miljoenenhuur voor de grond van het huidige busstation.
De locomotievenloods (later van Gend en Loos) omstreeks 1962. Nu is hier de busterminal.
Als Dordrecht de intercitytreinen wil behouden moet er flink in de buidel worden getast, schreef vorige week staatssecretaris Wilma Mansveld. De weegschaal 'last / lust' slaat dan voor Dordrecht helemaal door naar last. De liefde komt dan, net als in het verleden, helemaal van één (lees Dordtse) kant.

De oude stal van de paardentram, later in gebruik bij Twitax en de Taxicentrale.
Misschien moet het gemeentebestuur van Dordrecht maar eens ballen tonen (excuses aan Rinette en Karin) en wat maatregelen nemen om de (over)last van de treinen beperken? Stapvoets rijden tussen Moerdijk en Oude Maas. Iets doen aan de goederentreinen? Eisen dat de bestaande overwegen op kosten van de spoorwegen beter worden beveiligd? Er valt toch wel iets te verzinnen om wat druk uit te oefenen?

- 0 - 0 -
steegoversloot (396K)


paardentram0 (366K)


texel (474K)


vliegen (428K)


en nog veel meer


[ © Copyright Jaap Bouman/DORDT.NL ]