header (20K)20/9/2016
13/9/2016
6/9/2016
30/6/2016
23/8/2016
'Dordtse kunst' in Bondfilm
16/8/2016
J.de Wittstraat-Stationsweg
2+9/8/2016
Smitshoek
26/07/2016
Kwis 2016
19/7/2016
Annexatie Dubbeldam
12/7/2016
Vakantiekinderfeest
5/7/2016
Sportfondsenbad
28/06/2016
Dempen Nieuwe Haven
21/06/2016
Boterbeurs
14/06/2016
Een Dordtse Rutten. Of niet?
31/05/2016
De annexatie van Dubbeldam


Het Stuk van het Jaar is een wat knullig opgezette online verkiezing waarin wordt gezocht naar mooie, ontroerende en interessante schatten in Nederlandse archieven. Dordrecht nomineert voor inzending vijf archiefstukken, waaronder het dossier van de annexatie van Dubbeldam. Recente geschiedenis in optima forma.

Vorig jaar ging het nagenoeg geruisloos voorbij: Dubbeldam was 45 jaar geleden door Dordrecht geannexeerd, Niet een echt bijzonder herdenkingsjaar, maar echte Dubbeldammers zouden vroeger ieder moment hebben aangegrepen om de schanddaad van Dordrecht te herdenken. In 2015 dus niets van dat alles. Echte Dubbeldammers zijn kennelijk uitgestorven en de huidige bewoners maken zich niet meer druk om de strijd die Dubbeldam voerde tegen Dordrecht en tegen Rijk en provincie.
Dit jaar 2016 is ook een herdenkingskaar. Het is precies 50 jaar geleden (13 mei 1966) dat de Dubbeldamse gemeenteraad tegen samenvoeging met Dordrecht stemde. Eeuwenlang was het Eiland van Dordrecht voor het grootste deel Dubbeldams grondgebied, en hoewel de stad Dordrecht door grenswijzigingen steeds weer stukken grond van het dorp afpakte, was rond 1960 de uitbreidingsnood van Dordrecht hoog.
B en W van Dordrecht en Dubbeldam op de publieke tribune van de Tweede Kamer tijdens de debatten over de annexatie van Dubbeldam. V.l.n.r.: burgemeester van Dubbeldam J.P.M. Beelaerts van Emmichoven, wethouder Dubbeldam G. de Bruijn, wethouder Dordrecht P.J. van Meurs, burgemeester Dordrecht mr. J.J. van der Lee en de wethouders van Dordrecht L. van Bohemen en J.H. van Zuuren.

De stad kon geen kant meer op, maar in 1960 was nog aan Dubbeldam beloofd dat het zelfstandig kon blijven. Tja, politieke beloftes. Feitelijk was het annexatieplan een Randstedelijke beslissing. De Randstad moest uitbreiden en er waren veel woningen nodig. Nou en, vond Dubbeldam, dan doen we dat zelf. Dubbeldam groeide in die tijd toch al veel sneller dan Dordrecht. En waarom zou het niet kunnen gaan dat het dorp uitbreidde en dat de stad daar van profiteerde, zoals Capelle aan de IJssel met Rotterdam of Zoetermeer met Den Haag, waar de kleine dorpen sterk groeiden maar wel zelfstandig bleven?

Op het Eiland van Dordrecht zouden naar verwachting in het jaar 2000 meer dan 190.000 inwoners wonen. Dat was de verwachting. Nu weten we dat de plannenmakers zich schromelijk vergisten: op 1/1/2000 waren dat er slechts ruim 119.000.
Als er geen samenvoeging van Dordrecht en Dubbeldam zou komen (het woord samenvoeging in plaats van annexatie werd gebruikt om Dubbeldammers niet al te zeer de kast op te jagen) dan zou Dubbeldam bij
Op 26 juni 1970 nam het gemeentebestuur van Dubbeldam afscheid van de bewoners van Dubbeldam met een defilé. Op de foto mevrouw Broere met haar gymnastiekmeisjes van DVO,

de eeuwwisseling 109.000 inwoners hebben en Dordrecht slechts 81.000. En dat was natuurlijk tegen het zere been van Dordt. De stedelingen zeiden het nog net niet, maar die Dubbeldamse boeren zouden echt niet in staat zijn om organisatorisch zoveel woningen voor elkaar te krijgen. Dubbeldammers vertrouwden Dordtenaren niet en argumenteerden dat Dordt op dat moment onder het mom van sanering bezig was de stad te slopen. Als er één gemeente was die blijk had van bestuurlijke blunders dan was het Dordt wel, vond Dubbeldam.
Maar in Nederland waren rond 1965 plannen voor het samenvoegen van gemeente aan de orde van dag.

Actie
In Dubbeldam was burgemeester J.P. Beelaerts van Emmichoven (1910-1978) de grote man in de strijd tegen annexatie en het (volgens hem) superioriteitsgevoel van Dordrecht. Hij werd uiteindelijk de Don Quichot.
Natuurlijk kwam er een Aktiecomité Behoud Zelfstandigheid Dubbeldam dat zich kranig weerde. De gemeenteraadsleden vochten als leeuwen voor hun dorp. CHU, ARP, VVD, KVP en SGP. In dat rijtje ontbreekt de PvdA, de enige Dubbeldamse politieke partij die vóór samenvoeging met Dordrecht was, ondanks dat 90,9% (!) van de Dubbeldammers tegen zo'n annexatie was. Alleen veel bewoners van de Tweede Tol waren liever bij Dordrecht omdat hun gemeente Dubbeldam te weinig voor ze deed, schreven ze.

1970
Op 15 januari 1970 werd het wet dat op 1 juli 1970 de gemeente Dubbeldam zou worden opgeheven (en dat een deel van Sliedrecht ook bij Dordrecht wordt gevoegd, daarover een ander keer meer in Dordt Eigen-Aardig).
Plaatsnaambord aan de Haaswijkweg. De borden werden weggehaald en kwam niet meer terug.

Op 28 juni 1970 was er een afscheidsreceptie in de Rank. Wethouder Van Meurs van Dordrecht was zo verstandig zich schriftelijk af te melden 'wegens omstandigheden'.
Dubbeldam had nog wel wat verassingen voor Dordrecht in petto. Nauwelijks een maand voor de annexatie had de Dubbeldamse gemeenteraad de naam van de Mauritssingel, een voetgangerspad bij het Dubbelmondepark, gewijzigd in Beelaertssingel. Het raadsbesluit werd (heel bijzonder) door de burgemeester zélf ondertekend. Op 26 juni 1970 (vier dagen voor het einde!) onthulde Beelaerts het nieuwe naambordje: eerbetoon en wraak.
Later kreeg een wijkje dat welhaast in de tuin van de vroegere burgemeesterswoning aan de Dubbelsteijnlaan was aangelegd de naam Beelaertspark.
En Dubbeldam had eerder ook al snel even een zwembad laten maken, de Dubbel, dat duidelijk bedoeld was om Dordt te pesten.
Dordrecht nam wraak. Historische straatnamen als Hoofdstraat en Dubbelstraat verdwenen.
Ook werden de plaatnaamborden weggehaald en niet vervangen. De meeste andere geannexeerde gemeentes in Nederland kregen een aangepast bord, maar 'Dubbeldam, gemeente Dordrecht' zat er voor de kwelgeest van Dordrecht niet in. Het dorp werd een anonieme wijk. Daar kwam pas in 2014 een einde aan, toen een dergelijk bord alsnog op het Damplein werd geplaatst. Maar het dorp was toen al geen dorp meer. Al heeft de Stichting Oud-Dubbeldam wel meer dan 700 leden, verhoudingsgewijs veel meer de historische club in Dordrecht. Dat dan weer wel.Er schijnt een soort Dubbeldams volkslied geweest te zijn. Zou burgemester Beelaerts het ooit meegezongen hebben? Waarschijnlijk (en hopelijk niet.
(op de wijs van Cherio)

Dubbeldams volkslied
Dubbeldam is bekend om z'n karnemelksepap,
Kolen van Aai den Bap.
Olie van Keesie,
En meel van den Bik,
Sigaren van Jaap de Sik.
En de koekies van Korteweg die zijn zo fijn,
Fruit van Aai Verkuil.
Boeren knollen van Wim van Gink,
Eieren van Chastelet.
En bij Langerak daar haal je je vet,
Je brood bij Aai de Kadet.
En bij juffrouw Kwak met de grote tet,
Word je achter de piano gezet.
En bij de Pet hebben ze een stier aan de ketting gezet,
Bloemen van Bas de Knor.
Heinken Bier van Jan de Teen,
IJsjes van Jan de Pro ...
Cherio ... Cherio ...
In Dubbeldam daar zingen ze zo,
Weg met de zorgen en weg met verdriet,
We komen der wel ook al zijn we der niet,
Cherio ... Cherio ...


- 0 - 0 -
steegoversloot (396K)


paardentram0 (366K)


texel (474K)


vliegen (428K)


en nog veel meer


[ © Copyright Jaap Bouman/DORDT.NL ]